خودروهای هوایی الهام گرفته از خفاش هاتیمی از دانشمندان دانشگاه ساوث‌همپتون و امپریال کالج لندن با الهام از خفاش‌ها با موفقیت توانسته‌اند بالهای دارای غشای منحصربفرد را آزمایش کنند که مانند عضلات مصنوعی در زمان پرواز عمل کرده و راه را برای نسل جدیدی از پهپادهای هوایی کوچک هموار کرده است.
خودروهای هوایی بدون سرنشین الهام گرفته از خفاش از ویژگی‌های ارتقا یافته ایرودینامیکی برخوردار بوده، می‌توانند در مسافت‌های طولانی پرواز کنند و اجرایی کردن آن‌ها بسیار اقتصادی‌تر است.

بالهای این پهپادها مانند خفاش در واکنش به نیروهایی که تجربه می‌کنند، تغییر شکل داده و از هیچ بخش مکانیکی برخوردار نیست که این امر، نگهداری از پهپاد را ساده‌تر می‌کند.

طراحی منحصربفرد بال‌ها شامل پلیمرهای الکتروفعال هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در واکنش به ولتاژ اعمال شده، منقبض و منبسط شوند و از این رو، عملکردشان را بیشتر ارتقا بخشند.

با تغییر ورودی ولتاژ، شکل غشای الکتروفعال و در نتیجه، ویژگی‌های ایرودینامیکی می‌توانند در زمان پرواز تغییر کنند.

بال طراحی شده در نهایت به پرواز در مسافتهای طولانی‌تر از آنچه در حال حاضر ممکن است، منجر خواهد شد.

پهپادهایی با مساحت 15 سانتیمتر اکنون بطور فزاینده‌ای در کاربردهای گسترده نظامی و غیرنظامی مانند بررسی مناطق دورافتاده و خطرناک مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

یکی از گرایشات نوظهور در میان سازندگان پهپادها، الهام‌گیری از جهان طبیعی برای طراحی خودروهایی است که می‌توانند پرواز بهتری را به همراه سطوح مشابه کنترل بر روی هواپیماهای کوچک ارائه کنند و از بازدهی ارائه شده توسط بال برای پرواز بسیار بیشتر بهره ببرند.

گام بعدی محققان، ادغام این بالهای فعال با یک پهپاد عادی است و استقرار آن در کاربردهای جهان واقعی تا پنج سال آینده محقق خواهد شد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/12/04 | نظرات